Voorwaarden en regels

Welkom op DrugsForum! DrugsForum.nl is het grootste Nederlandstalige, online platform voor iedereen die meer wil weten over of zich bezig houdt met drugs. Het forum heeft de volgende doelen:

 1. Streven naar juiste voorlichting over verantwoord drugsgebruik en harm reduction
 2. Destigmatisatie van drugsgebruik richting de samenleving
 3. Een veilige, oordeelvrije, plek creëren voor iedereen die geïnteresseerd is in drugs

Lees onderstaande voorwaarden en regels goed door! Ben je het er niet mee eens? Maak dan niet langer gebruik van deze website.

Door het betreden van "DrugsForum" (in wat volgt wordt hiernaar verwezen als het gaat over "wij", "ons", "onze", "DrugsForum" of "https://drugsforum.nl"), ga je automatisch akkoord met de volgende voorwaarden. Als je niet akkoord gaat met één van de voorwaarden, betreed/gebruik "DrugsForum" dan niet langer. We hebben het recht om deze voorwaarden op ieder moment te wijzigen en zullen je daar zoveel mogelijk van op de hoogte houden. Het is echter aan te bevelen op regelmatige basis zelf de voorwaarden te controleren op wijzigingen. Als je niet akkoord gaat met één van de wijzigingen, maak dan niet langer gebruik van "DrugsForum". Als je wel gebruik blijft maken van "DrugsForum", ga je automatisch akkoord met de wijzigingen. Ben je jonger dan 16 jaar? Maak dan geen account aan: het is niet toegestaan een account aan te maken op dit forum, tenzij je vooraf schriftelijke toestemming van je ouders kunt overleggen.


# Niet gewenst Sanctie bij overtreding
1 Vragen om of geven van informatie betreffende:
 • verkoop(punten) van drugs en/of grondstoffen
 • prijzen van drugs en/of grondstoffen
 • drugsdealers en/of hoe te dealen
 • productie/extractie van illegale middelen
 • smokkelen van illegale middelen

N.B. Bovenstaande geldt uiteraard ook voor privëberichten (PB's/PM's/DM's)
Direct permanente ban
2 Posts van zeer laag niveau, zonder enige meerwaarde (m.u.v. Onzinforum)
 • Waarschuwing
 • Ban gedurende 3 dagen
 • Permanente ban
3 Grof taalgebruik, waaronder oneerbiedig gedrag jegens of het beledigen van andere members, in het bijzonder forumleiding
 • Ban gedurende 7 dagen
 • Permanente ban
4 Chatten in fora
 • Waarschuwing
 • Ban gedurende 3 dagen
 • Permanente ban
5 Grammaticaal slechte posts, waaronder 'BreEzAh-taal' Indien er opzet in het spel is, gepaste sanctie.
6 Ongepast pornografisch materiaal Ban gedurende 7 dagen
7 Posten in verkeerd subforum of dezelfde vraag/post plaatsen in verschillende subforums Enkel sanctie bij structureel nalaten.
8 Reclame voor eigen product of site waarbij dit niet uitsluitend een toegevoegd informatief doel dient.
 • Ban gedurende 3 dagen
 • Permanente ban
9 Stoer gedrag m.b.t. overmatig drugsgebruik
 • Waarschuwing
 • Ban gedurende 3 dagen
 • Permanente ban
10 Speculeren over de kwaliteit van jouw pil/poeder of vragen naar de (mogelijke) kwaliteit (inclusief foto's)

N.B. Testuitslagen zeggen alleen iets over de drugs die daadwerkelijk zijn getest. Uitslagen gepost door anderen zeggen niks over de drugs die jij hebt, ook al lijken deze op elkaar. Test je eigen drugs en speculeer niet!
 • Waarschuwing
 • Ban gedurende 3 dagen
 • Permanente ban
11 Het delen van gegevens van andere forumleden waarmee mogelijk hun echte identiteit achterhaald kan worden
 • Permanente ban

Verder plaats je geen kwetsende, obscene, vulgaire, lasterlijke, haatdragende, bedreigende, racistische, seksueel-georiënteerde of andere inhoud die in strijd is met internationale wetten, de wetten van je eigen land of het land waar "DrugsForum" gehost wordt. Als je dit toch doet, kan dit leiden tot een onmiddellijke permanente uitsluiting en waarschuwen we, als we dit nodig vinden, je internetprovider. Je IP-adres wordt bij iedere post opgeslagen, waardoor we het volgen van de voorwaarden kunnen afdwingen. Je gaat ook akkoord met het feit dat "DrugsForum" het recht heeft om op ieder moment een onderwerp te verwijderen, verplaatsen of sluiten. Als gebruiker sta je ook toe dat je informatie in onze database wordt opgeslagen. Deze informatie wordt nooit aan derden doorgegeven zonder je instemming. Noch "DrugsForum", noch XenForo zijn verantwoordelijk als je gegevens door een forumhack toch openbaar gemaakt zouden worden.

Bij het plaatsen van een bericht en/of een bestand op "DrugsForum", geef je expliciet toestemming voor het opslaan van jouw bericht en/of bestand in onze database en op onze server en het tonen van je bericht en/of bestand aan bezoekers en gebruikers van "DrugsForum". Je gaat er mee akkoord dat je een eeuwigdurende licentie afgeeft aan "DrugsForum" voor het opslaan, publiceren en bewerken van de door jou geplaatste inhoud. Deze licentie blijft gelden indien "DrugsForum" over gaat naar een eventuele nieuwe eigenaar. Je begrijpt dat het publiceren van een bericht en/of bestand op "DrugsForum" in principe onherroepelijk is en dat "DrugsForum" een openbaar online platform is, dat door iedereen bezocht kan worden. Je publiceert eveneens geen auteursrechtelijk beschermd materiaal waar jij niet de juiste rechten van bezit (zoals teksten, afbeeldingen, illustraties, muziek, video's en ontwerpen van derden). Je gaat ermee akkoord dat "DrugsForum" te allen tijde door jou geplaatste inhoud kan verplaatsen, aanpassen of verwijderen, bijvoorbeeld wanneer deze in strijd is met onze regels of met de wetten van jouw land of het land waar "DrugsForum" gevestigd is. We staan per persoon maar een account toe. Indien je niet akkoord gaat met deze voorwaarden of wanneer je deze licentie niet kunt of wilt afgeven, maak dan geen account aan en plaats geen inhoud op "DrugsForum".

Bovenaan